ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Ние Поправяме
Ние Изграждаме

Слаботокови

12 – 48 V

Силови

Предлагаме изграждане на инсталации :

Проектиране и изпълнение, електромонтажни дейности.
За да постигнем оптимален ефект извършваме прецизно оразмеряване и изграждане на електроинсталацията,
така че тя да съдейства за правилната работа на всички консуматори на електроенергия във вашия дом.
Работим с висококачествени материали, кабели и инстр ументи, с чиято помощ постигаме крайната цел, а именно сигурна и функционална електроинсталация.
Въпросът ?

Нужна ли ми е електроинсталация?

Това е въпрос, който обикновено не си задаваме. Защото отговорът е еднозначен. Съвременният човек е напълно зависим от електричеството – представете си само един ден без ток! Но ние не му робуваме, а сме го превърнали в най-добрия си помощник и все повече се замисляме как да го пестим, за да опазим ресурсите на планетата.
Електроинсталацията доставя електричество като осигурява и безопасността на хората. Тя включва множество модули и систе ми за разпределяне и пестене на електроенергия.

2 -типа

Мълниезащита

Системите за защита от мълнии са два типа – активни и пасивни. Пасивните системи включват мълниеприемник – метален прът, който се заземява и „отвежда“ мълнията към земята, защитавайки сградата от директно поражение. Модерни мълниезащитни устройства са активните приемници. Те действат на принципа на изпреварващото действие и така мълнията не достига земята. Този метод за мълниезащита е по-ефективен и често се използва в големи по площ обекти – стадиони, хипермаркети, летища, хотелски комплекси и др.

  • Пасивна
  • Активна
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Какво представляват системите за видеонаблюдение?

IP видеонаблюдение и аналогово видеонаблюдение.
Бъдещето...

Зарядна инфраструктура за електромобили

АББ полага основите за по-интелигентна, надеждна и екологично чиста мобилност, достъпна за всички, навсякъде. АББ предлага цялостно решение – от компактни, висококачествени променливотокови (АС) зарядни станции и устойчиви правотокови (DC) бързи зарядни станции, до иновативни зарядни системи за електрически автобуси. Ние инсталираме инфраструктура, която удовлетворява нуждите на следващото поколение интелигентна мобилност.

Нашите предимства....

Какво още можем и как го правим?

За Нас е удоволствие да се справим с изпълнението на проект с всякаква сложност. А от друга страна – гарантираме качеството на нашата работа въплътено с  дългогодишен опит в областта на ремонта и не само,че държим на професионалната работа, но и за вас разполагаме с дежурен екип 24/7, който ще се справи със проблем от всякакво естество.

Още

Интернет мрежи и системи

Изграждане и настройка на цялостна интернет мрежа за индустрията.

И Още..

Домофонни системи

Удобството е важно!

И Още и Още...

IP Телефония

Всичко вече е цифрово и нуждата от свързаност е неизбежна.

Финал

Аварийна поддържка 24/7

Ние разполагаме с дежурен екип, който може да се справи с повреди от всякакво естество.

Доволни или Не?

Нашите клиенти

Всяка работа има трудности, всеки клиент иска професионализъм.