Нужна ли ми е електроинсталация?

Това е въпрос, който обикновено не си задаваме. Защото отговорът е еднозначен.

Изграждане и поддържка на електрическа инсталация.

Изграждане и поддържка на електрическа инсталация.

Електрическата инсталация в дома служи, за да доведе електричеството до консуматорите – осветителни тела, печки, бойлери и други.
От изключителна важност е при изграждане на нова инсталация да знаете какъв ще бъде броя и вида на консуматорите на електроенергия.
Освен всички електроуреди (перални, печки, климатици, контакти около кухненския плот, аспиратор, контакт на терасата и т.н.) и всички допълнително захранвани уреди (като захранване на душ кабината, вентилатор в банята, рутер за приемане на интернета, отопление в банята, управление на слънчевата клетка, захранване за алармената инсталация, подходящи контакти за зареждане на телефони и устройства и т.н.), така че ел. инсталацията да се оразмери и изгради съобразно тези нужди.

Основни елементи на електрическата инсталация

След като се определят консуматорите на електроенергия, трябва да се раздели на токови кръгове. Всеки кръг обхваща един предпазител в таблото и отделен кабел, водещи до неговите консуматори – контакти, осветление или конкретни електроуреди. Другият кръг обхваща следващия предпазител, негов отделен кабел (може и няколко кабела) и неговите консуматори, които той захранва. Кръговете не се свързват никъде и техните кабели вървят успоредно, когато минават през едно място.

  • Електрическо табло
  • В електрическото табло се събират предпазителите за всички токови кръгове, главният прекъсвач и дефектнотоковата защита.
  • Автоматичните предпазители се различават с различна сила на предпазване. Целта е при претоварване на определен токов кръг предпазителят за него автоматично да се изключи.
  • Обикновено за кръговете за осветление се използват превключватели за максимална сила на тока 10А, за кабелите за контактите се монтират превключватели 16А, а при силовите кабели от 4мм2., се слагат 25 амперови превключватели.

Окабеляване

Дефектнотокова защита

Кръговете за осветлението се изграждат с меден мостови кабел 2 х 1 (две жила, всяко по 1 мм2) или 2 х 1.5 (две жила, всяко по 1.5 мм2).
Кръговете за силните консуматори, контакти и др. се изпълняват вече от трижилен кабел, тъй като освен фаза и нула според правилата за проектиране трябва да има и заземяване. То е необходимо, защото когато по корпуса на електрическия уред се появи електричество, третото жило на кабела отвежда зарядите в земята и така се предотвратяват злополуки.
Обикновено третото жило за заземяване (РЕ) е оцветено в жълто-зелен цвят. Стандартно фазата (L) се пуска по кафявото жило, а нулата (N) се пуска по синия кабел.
Обичайно за контактите се използва мостови кабел 3х2.5 мм2, тъй като този кабел издържа на доста по-голямо натоварване – до 4.4 kW. Лесно можете да сметнете, че ако на този токов кръг включите две отоплителни печки от по 3 kW, то кабела няма да издържи. Решението е да се планират консуматорите в жилището предварително и да се съобразят кабелите. Ако не съобразите кабелите, ще трябва просто на всеки кръг да слагате по-малко консуматори, а ако решите да съобразите консумацията си там, където очаквате по-голяма консумация, трябва да се изгради токов кръг с по-голямо сечение на кабела – 4 мм2, който издържа до 5.5 kW.
Електроинсталацията се изгражда по следното правило: кабелните линии вървят в права линия, само хоризонтално или вертикално. Не се допуска кабелите да вървят по диагонал или да описват криви.
Местоположението на кабелите е такова, за да може при необходимост от ремонт на инсталацията лесно да бъдат намерени кабелите, без прекомерно пробиване на отвори по стената. Втората причина е да знаете къде вървят кабелите и да не попаднете на тях, когато пробивате стената за монтаж на картина, етажерка и т.н.
Мостовите кабели са масово използвани от години в страната поради особеностите на строителството ни – зидария/мазилка/шпакловка/боя, и поради факта, че тези кабели са тънки и не е необходимо да се прави дебел слой мазилка, за да ги покрие.

Дефектнотоковата защита е устройство, част от електрическата мрежа, което при възникване на някакви аномалии в електрическата верига изключва моментално електричеството. Това означава, че ако някой по невнимание докосне оголен кабел, по който тече ток, дефектнотоковата защита сработва мигновено и не позволява електричеството да нанесе сериозни поражения върху здравето и живота на човека. Наличието на такава защита в дома елиминира всички значителни рискове за хората. Ние сме на мнение, че тази защита е задължителна за всеки дом и особено там, където има малки деца. Друга дефектнотоковата защита е и елиминирането на риска от пожар – в мига, в който някъде възникне късо съединение и има опасност от пожар, защитата се задейства и прекъсва електричеството. Напоследък новото строителство се изгражда масово с дефектнотокови защити, но в старото строителство не е използвана тази технология. Препоръчваме Ви всеки да проверите дали имате такава защита в своя дом и ако няма – да се монтира. Инвестицията не е голяма, но ползите са несъизмерими и многократно надвишават разходите.

Полезни съвети

Много често по време на изграждане на нова инсталация или ремонт на старата се налагат промени в движение. След като приключи изграждането на ел. инсталацията, точно преди да се покрие с мазилка (или гипсокартон), направете актуална схема, като отразите последните промени. Ние ще Ви посъветваме нещо допълнително – снимайте всяка стена и запазете снимките. След време ще се радвате, че сте направили тези мъдри действия, а следващият майстор ще е безкрайно доволен и улеснен да знае точно какво и къде се крие в стената!
Още нещо изключително полезно ще е да оставите навсякъде резервни контакти. Макар сега да платите малко повече, винаги след това ще се радвате да разполагате със свободни контакти. С натрупване на устройствата, се натрупват и зарядните за тях и се повишава нуждата от контакти. За пример четиричленно семейство би се нуждаело поне от свободни 7-8 контакта по всяко време. На местата, които сте определили за зареждане на телефони, лаптопи и други, спокойно може да предвидите двойни и тройни контакти.
Не се ограничавайте с малко токови кръгове. Особено за контактите, дори и на тях да не се предвиждат силни консуматори (бойлер, електрическа печка, сушилня и други), не свързвайте всички контакти в един токов кръг, с цел икономия на кабел и прекъсвачи. Само включването на два радиатора през зимата ще Ви накара да започнете да пресмятате консумацията и да изключвате други уреди, за да не претоварите инсталацията. Свържете си контактите на всяка стая в отделен токов кръг, а силовите консуматори поставете в собствен токов кръг – бойлер, готварска печка, котлони, сушилня.
Не се допуска смесване на различни типове консуматори в един токов кръг, като например контакти и осветление.